Probe Positioner

ModelPSTRFPST06PST12PST30PST48
XYZ Travel6mm6mm12mm30mm48mm
Theta Travel5 degree5 degree5 degree5 degree5 degree
BaseMagnetic/VacuumMagnetic/VacuumMagnetic/VacuumMagnetic/VacuumMagnetic/Vacuum
Data SheetPSTRFPST06PST12PST30PST48